Souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě znění zákona č. 101/2000 Sb. (Zákon o ochraně osobních údajů /dále jen "zákon")

souhlasím se shromažďováním, uchováváním a zpracováním osobních údajů obsažených v tomto formuláři správcem: MFC-PENZION s.r.o. (dále jen "správce"), příp. jeho zaměstnanci, a jejími smluvními zpracovateli splňující podmínky zákona 101/2000Sb. pro účel stanovený níže.

Správce osobních údajů: MFC-PENZION s.r.o., Červený mlýn 170, Tišnov 666 01.
IČ: 26956161, DIČ: CZ26956161 (správce).

Zpracovávané osobní údaje: Kontaktní a identifikační údaje, adresa, telefon, emailová adresa, případně údaje o místu narození, věku a další údaje poskytnuté.

INFORMACE PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DLE § 5 A § 9 ZÁKONA:

Účel zpracování osobních údajů: Správce bude zpracovávat osobní údaje pro komunikaci, nabízení služeb, produktů a předání dalších informací o Správci, produktech a službách jeho partnerů, včetně zasílání obchodních sdělení poštou nebo elektronickými prostředky, které mají přímou souvislost s náplní práce: služby dle živnostenského listu správce.

Prostředky a způsob zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou od klienta získávány na základě vyplněných kontaktních údajů na formulářích správce, tomto souhlasu, případně telefonicky či jinou cestou. Veškerá data jsou ukládána v písemné nebo digitální formě.

Dobrovolnost a možnost odvolání souhlasu se zpracováním: Poskytnutí osobních údajů, je zcela dobrovolné. Souhlas, který klient tímto poskytuje, může na vlastní žádost kdykoli také odvolat písemnou formou na adresu správce. V případě odvolání souhlasu budou veškeré osobní údaje nevratně bezpečným způsobem zlikvidovány a nebude je již možné ani v budoucnu po přístupu do databáze obnovit bez opětovaného získání dat od klienta.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováním: Souhlas se zpracováním poskytuje klient správci po celé období zpracování. Období, pro které je souhlas udělen končí písemným odvoláním klienta na adresu správce.

DALŠÍ ÚDAJE VE SMYSLU INFORMAČNÍ POVINNOSTI DLE § 11 ZÁKONA:

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu správce povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Ochrana práv Subjektu údajů dle § 21 Zákona: Každý klient, který zjistí nebo se domnívá, že správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života klienta nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů). Klient má dale právo se svými oprávněnými žádostmi obracet na správce a pokud jim správce nevyhoví, tak na Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se však může klient obrátit přímo.

Kontakt

KOMPLEX ČERVENÝ MLÝN

Červený mlýn 170
Tišnov 666 01

IČO: 11688041
DIČ: CZ11688041

Zodpovědný vedoucí: Zdeňka Fialová

Rezervace

 

Rezervace ubytování

tel.: +420 739 569 771
e-mail: hotel@cervenymlyntisnov.cz

Wellness

tel.: +420 739 078 800
e-mail: wellness@cervenymlyntisnov.cz

Platby

Přijímáme platby v hotovosti, platebními kartami i zálohou fakturou .